site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Наноструктурирани материали и дисперсни системи в чистите технологии“

Lab C61 1
Лаборатория:
С 6-1: „Иновативни наноструктурни материали“

Лабораторията позволява реализиране на научни изследвания в материалознанието, съхранението на енергия, химическата, фармацевтична индустрия, опазването на околната среда  и др. Наличното оборудване позволява извършване на експерименти и обучение на докторанти.

 

Ръководител на лабораторията:
проф. дхн Георги Цветков


Ръководител на комплекса:
чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов

 

 

 

 

Лабораторията е оборудвана с:

  • диференциален термичен анализатор с термогравиметрия Discovery SDT 650 (TA Instruments – USA) и мас-спектрометър Discovery MS (TA Instruments – USA) /
  • настолен сканиращ електронен микроскоп HITACHI TM4000.

 

Основно предназначение на оборудването

Чрез оборудването може да се определя термичната стабилност на различни вещества и материали. Да се реализират изследване на механизма на термично разлагане на органични и неорганични вещества, както и да се характеризират фазови преходи от първи и втори род.

Оборудването позволява и характеризиране на морфологията и микроструктурата на вещества и материали в твърдо състояние и определяне размер на микронни частици в твърдофазни смеси.

 

Lab C61 2В лабораторията „Иновативни наноструктурни материали“ се реализират научно- приложни изследвания свързани с:

- Разработване на нови комплекси на включване на базата на нишестета от различен произход с лиганди от различен тип: алкохоли, липиди, молекули с лекарствено действие, газови молекули. Разработване на механохимичен подход за създаване на комплекси на включване от типа „амилоза-гост“ като алтернатива на добре познатия хидротермален метод.

 - Създаване на порьозни йерархични структури като активни катализатори за термично разлагане на амониев перхлорат. Характеризиране на микроструктурата на комплекси на включване.

 

 

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent