site logo top.fw

Бенефициенти

  • Технически университет-Габрово;
  • Технически университет – София;
  • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
  • Институт по системно инженерство и роботика;
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
  • Технически университет – Варна;
  • Институт по електроника – БАН.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent