site logo top.fw

Последни новини

17 Ноември 2023

Технически университет – Габрово в партньорство с филиала Пловдив на ТУ-София, ТУ-Варна, СУ „Св. Климент Охридски“ и три института на БАН – Институт по роботика, Институт по електроника и Централна лаборатория по приложна физика ще приключи успешно изпълнението на проект за Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и...

11 Май 2023

На 18.03.2023 г. от 16.00 часа в сградата на Центъра за компетентност, гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8 ще се проведе информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за...

22 Февруари 2023

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.   Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-72/22.02.2023 г. на Ректора  ...

22 Февруари 2023

ЦЛПФ-Пловдив, БАН обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от...

10 Февруари 2023

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА   В изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023  „Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“   по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ Компонент "Мехатроника и чисти технологии" по Оперативна програма „Наука и...

17 Ноември 2022

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО На 18 ноември 2022 г. (петък) от 16:00 часа ще се проведе информационен ден за представяне на резултатите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и...

14 Ноември 2022

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF A RESERCHER R1 IN THE TEAM FOR IMPLEMENTATION OF PROJECT BG05M2OP001-1.002-0023, BG05M2OP001-1.002-0023, CENTER OF COMPETENCE "SMART MECHATRONIC, ECHO- AND ENERGY SAVING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES”.

15 Септември 2022

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.    

27 Юли 2022

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-322/27.07.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от...

14 Юни 2022

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-255/13.06.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от...

30 Май 2022

На 26.05.2022 г.. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално...

14 Април 2022

Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация ТУ – Габрово  е представен в платформата на OBC Transeuropa, чиято цел е споделяне на знания и създаване на условия за диалог между различни организации, ангажирани с укрепването на европейския проект. Новата...

25 Март 2022

На 25 март, Мария Габриел еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ посети Габрово по покана на кмета на Община Габрово и ректора на ТУ-Габрово. В рамките на работното посещение домакините показаха постиженията, постигнати в резултат на съвместната работа между различните институции в Габрово–...

14 Март 2022

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: Технически университет-Варна, Технически университет-София, Технически университет-Габрово и Университет проф. д-р Асен Златаров”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за...

13 Януари 2022

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.     Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-6/12.01.2022 г.  на Ректора...

21 Декември 2021

В репортаж на Нова ТВ, в сутрешния блок на „Събуди се“ беше представен центърът за компетентност и част от лабораториите, изградени в резултат на изпълнението на проект, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Технически университет – Габрово разполага с модерна научна инфраструктура, която позволява да се...

10 Декември 2021

Проектите на Община Габрово са силно ангажирани с екологичните действия и политики. Амбициозната работа в областта на климата продължава, въпреки че годината на Европейската награда Зелен лист за 2021 г. приключва. На 10 декември 2021 г. гр. Габрово и Лапеенранта отбелязаха приключването на тази година чрез двучасова онлайн церемония,...

29 Ноември 2021

  Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-512/25.11.2021 г.  на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“,...

18 Ноември 2021

  Екипът на Знание БГ на БНТ 2 гостува на Технологичния парк на Технически университет – Габрово   Преди година на територията на Технически университет – Габрово отвори врати първият извънстоличен технологичен парк. Създадените лаборатории и модерното оборудване са резултат от реализирането на четири проекта, финансирани...

08 Октомври 2021

От 2018 г. Технически университет – Габрово е водеща организация по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие....

04 Октомври 2021

Новият брой на списание „Наука“   е посветен на учените, които с разработките си развиват съвременната наука в България. На страниците на списанието ще се запознаете с докторант Искрен Кандов и доц. д-р инж. Красен Ангелов. За значимостта и бъдещето на науката, за  постиженията и нововъведенията на учените от Технически...

31 Август 2021

Освен преподавател д-р Бонев е изследовател в Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", изграден в ТУ-Габрово. Научната дейност на д-р Бонев е свързана с внедряването на високоефективни енергийни и топлинни системи, които се използват в хидравликата и топлинната енергия. В момента...

31 Август 2021

Докторант Миронова е едва 27 годишна, но активно се занимава с научни изследвания. В момента тя е изследовател към проект: Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии," изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В свободното си време обича да...

31 Август 2021

Д-р Стоянов разработва нови технологии за заваряване на еднородни и разнородни материали, за обогатяване на повърхностни слоеве на различни машиностроителни материали, както и за извършване на повърхностно закаляване на такива. За целите на своите изследвания той използва  Evobeam cube 400 - система за реализиране на...

31 Август 2021

Доц. Владимир Дунчев е на 35 г. Преподавател е в катедра „Техническа механика“ и изследовател в Центъра за компетентност  "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" изграден по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В лабораторията за качествен и структурен анализ на метални...

31 Август 2021

Знаехте ли, че светулката с нейната биолуминесценция е всъщност най-високо енергийно ефективният доказан светлинен източник с коефициент на полезно действие около 97%. Ние непрекъснато се опитваме да усъвършенстваме изкуствените светлинни източници, но сме все още много далеч от ефективността на светулката. Все пак ни е показана...

11 Август 2021

Науката и научните изследвания са важна част от ежедневието на преподавателите на Технически университет - Габрово. Технически университет - Габрово успешно развива четири проекта, финансирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие....

06 Август 2021

A research centre dedicated to smart technology and clean energy in Gabrovo, Bulgaria, is aiming to develop new products and services that will boost the country’s economy in one of its priority sectors: mechatronics and clean technologies. The Technical University of Gabrovo led the project that developed the facility which will create...

19 Юли 2021

На 16.07.2021 г. в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив се проведе информационен ден и се представи новата лаборатория „Индустриални нанотехнологии“, финансирана по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и...

18 Юни 2021

В предаването 'Запазената марка Марио Гаврилов' по ТВ1  на 17 юни 2021 година проф. Железаров представи ултрамодерните лаборатории на Технологичния парк  на Технически университет – Габрово. „Габрово има традиции в областта на мехатрониката и чистите технологии, което е и основната насока за развитие на града и...

01 Юни 2021

Това е градът, за който сте чували поне една шега. Титлата за хумора е на габровци. Само че, тя не им е достатъчна и искат още една. Светослав Матеев: Нашата цел е да направим Габрово умен град... Речено и вече почти сторено. Светослав е един от тези габровци, за които светът се движи така, както го настроиш. В него няма нищо...

31 Май 2021

Проф. Железаров официално преряза лентата на реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава 3-ти корпус на филиал Пловдив на Технически университет – София. Реставрацията на сградата стартира през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 652 645 лева са финансирани...

10 Март 2021

  Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-94/10.03.2021 г.  на Ректора    обявява, че ще бъде извършен подбор по документи за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност:...

07 Декември 2020

Технически университет – Габрово  с дълбоко прискърбие съобщава, че почина видният български учен и изследовател, ръководител на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ в Центъра за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи технологии“ - акад. проф. дфзн Петър Кралчевски. Акад....

29 Юли 2020

На 28 юли във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ се откри нова лаборатория – „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“. На откриването на лабораторията присъстваха Заместник министъра на образованието – госпожа Ангелиева,...

28 Юли 2020

  Кога: Заседателна зала, ФХФ Къде: 28 юли 2020 г. от 11:00 – 12:00   Софийски университет “Св. Климент Охридски“ в качеството си на партньор по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и...

17 Юли 2020

В продължение на три дни млади учени от Технически университет-Габрово и Института по Електроника при БАН ще се обучават да работят с иновативната инсталация Evobeam cube 400 за електроннолъчево заваряване и модификация на материали. Лектор на семинара е проф. Петров – директор на Института по електроника на БАН и ръководител на...

25 Ноември 2019

    ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.   Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от...

05 Септември 2019

  СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“   На 5 септември 2019 г. във Вила 2 на Технически университет-Габрово, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира преустройство...

27 Юни 2019

  СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“   На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира...

06 Юни 2019

    На 6 юни (Четвъртък), от 13:30 в заседателната зала на Ректората на ТУ-Габрово, беше проведе традиционната месечна среща между представители на екипите на Центъра за компетентност и УО. На срещата беше представен напредъка по проекта, Бяха обсъдени и множество други актуални...

22 Май 2019

  „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ На 16.05.2019 г. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и...

05 Април 2019

  ОТКРИТА Е ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТBG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ На 04.04.2019 г. в Технически университет – Варна беше открита първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи...

22 Февруари 2019

  На 21 февруари в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе Европейски ден на индустрията. Основните акценти бяха фокусирани върху предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда. Водещи експерти представиха добър опит...

25 Януари 2019

  На 24.10.2019 г. В конферентната зала на Библиотеката на ТУ-Габрово се проведе месечна среща между УО на ОП НОИР и екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".  На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с...

07 Декември 2018

          ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.   Технически университет – Габрово на основание...

20 Ноември 2018

          На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. На информационния ден присъстваха представители на областна...

19 Ноември 2018

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“...

19 Юни 2018

  Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, беше представен на пресконференция на 15 юни 2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет - Габрово. На пресконференцията...