site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти”

 

Lab C14 1
Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци”


Ръководител на лабораторията:

проф. дфн Петър Петров
/директор на Института по електроника на БАН/


Лабораторията разполага с
Evobeam cube 400.

В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката. Методът, който се прилага чрез използването на иновативната инсталация Evobeam cube 400, позволява да се извършва прецизно съединяване на компоненти, като се запазват до 80% от техническите характеристики на материалите. Апаратурата предварителното сканира материалите, които предстои да бъдат съединени, като се предотвратява появата на пукнатини по детайла и се контролира крайният резултат. Прецизността на електронно-лъчевото заваряване, извършвано с новото оборудване, ще подпомогне разработването и приложението на нови материали и сплави с уникални физико-механични свойства. По този начин ще се улесни изработването на импланти, кардио стендове и други компоненти с биомедицинско приложение.

 

 Temporary folder not found!