site logo top.fw

Индикатори за изпълнение

  • Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС-0%;
  • Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса-14 бр.;
  • Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК - 1 бр.; 
  • Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти25 Еквивалент на пълно работно време;
  • Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания - 42 Еквивалент на пълно работно време;
  • Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП- 0,00 %.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent