site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Лабораторен комплекс: „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“

Lab10 1
Лаборатория:
С7.1: „Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност“

 

Ръководител на лабораторията:
проф. д-р инж. Николай Маджаров

 

 Лабораторията разполага с:

  • Анализатор на електромагнитни сигнали.
  • Електронен осцилоскоп.
  • Диференциални напреженови сонди и токови сонди.

Основно предназначение на оборудванет.

Чрез наличното оборудване ще се осъществява практическо изследване и настройка на високочестотни преобразуватели на електрическа енергия.

Lab10 2
В лабораторията ще се реализират научно-приложни изследвания
, насочени към разработване на високоефективни технически решения за предотвратяване на претоварването на електрическата мрежа в „пиковите часове“ на зареждане на електрическите превозни средства, както и разработване на методики за проектиране разположението на зарядните станции, отчитаща всички параметри на електропреносната мрежа.

В лабораторията ще се осъществява обучение на студенти и докторанти на Технически университет – Габрово.