site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“

 

Lab9 1
Лаборатория: С 3.2 „Разработване на Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“


Ръководител на лабораторията:
проф. д-р инж. Николай Маджаров

 

 

 


Лабораторията е оборудвана с:

  • Анализатор на имеданс.
  • Прецизен волтметър.
  • Електронен товар.
  • Термокамера.


Основно предназначение на оборудването.

Чрез оборудването ще се осъществява практическо изследване и настройка на безконтактни предаватели на електрическа енергия.


Lab9 2

Научният екип ще реализира научно-приложни изследвания, насочени към разработване на безконтактни предаватели на електрическа енергия с малка (няколко мм.) и голяма (до няколко дециметра) въздушна междина между предавателната и приемната части при различни мощности, както и разработване на методи и схеми за увеличаване на разстоянието при безконтактните предаватели на електрическа енергия.