site logo top.fw

 

Лабораторен комплекс: „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти”

lab c12 1


Лаборатория С1.2. “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти”.

Лабораторията е насочена към приложение на CAD/CAM технологиите, които са водещи в най-динамично и прогресивно развиващите се отрасли на съвременната икономика и наука. Те са определящи за нивото на целия производствен процес, за наукоемкостта и съвършенството му.

 
Ръководител на лабораторията:
доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 


Лабораторията разполага със:

  • Струго-фрезови обработващ център Т2500.
  • CAD/CAM софтуер.

Основно предназначение на оборудването.

Чрез наличното оборудване ще се осъществява проектиране и реализация на технологични процеси и управляващи програми за изработване на сложни детайли, включващи стругови и 5-осни фрезови обработки.

lab c12 2
В лабораторията ще се реализират
научно-приложни изследвания, свързани с разработване, моделиране и оптимизиране на технологични процеси и нови конструкции режещи и комбинирани (например режещо-деформиращи) инструменти с повишена якост и надеждност, съчетаващи два и повече метода на формообразуване и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни и външни повърхнини при повишаване на качеството им.

Лабораторията предлага възможности за провеждане на лабораторни упражнения и експерименти по ключови специализиращи дисциплини в областта на обработването на материалите чрез рязане, режещите инструменти, металорежещите машини и системи и технологията на машиностроенето, както и за обучение и научноизследователска работа на докторанти.

 

 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED