site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Роботика и интелигентни системи за автоматизация“

 

Lab C 55 1Лаборатория:  C 5.5  "Колективна роботика", ИР, БАН, Пловдив

 

Ръководител на лабораторията:

доц. д-р инж. Венцеслав Шопов

 


Лабораторията е оборудвана със съвременна техника, която позволява разработването и прилагането на нови методи и алгоритми за събиране, съхранение и предварителна обработка на сензорни данни. 

        

Лабораторията разполага с:

  • Dell R740, Tesla T4.
  • Tensorflow 2, Pythorch и ROS.


Основно предназначение на оборудването:
Lab C 55 2
Чрез наличното оборудване могат да се създават и симулират модели на групово поведение на колективи от автономни роботи, както и да се разработват  иновативни стратегии за изграждане на поведението на колективи от автономни роботи базирани на методи от  машинното обучение.

 

В лабораторията  се извършват научно – приложни изследвания свързани с  проектиране, разработване и прилагане на подходи и методи за ефективно взаимодействие в рамките на колектив от автономни роботи изпълняващи обща задача и споделящи общи ресурси в динамична околна среда.

 

Оборудването е подходящо за обучение на студенти и докторанти.