site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Планирани инвестиции в строително-монтажни работи

  • Стойност: 4 859 206.00 лв.
  • Обекти:

Реконструкция и значително модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ и ИСИР- БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

 

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent