site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“

 

tuv1
Лаборатория:
С 2.3: „Лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“Ръководител на лабораторията
и на лабораторния комплекс:
доц. Ивайло Неделчев  от Технически университет – Варна


Лабораторията разполага със следното оборудване:
 

 Хидрофони: марка Brüel & Kjær, тип 8104 – 3 бр.

Хидрофонен кабел: тип AC 0034– 300 м.

Хидрофонен калибратор: марка Brüel & Kjær, тип 4229 – 1 бр.

Усилвател: марка Brüel & Kjær, тип 2692 – А- 0S4 – 1 бр.

Термографска камера – марка Testo модел 890-2 – 1 бр.

Софтуер: Matlab R2019A

 

tuv2
Основно предназначение на оборудването:

Наличното оборудване позволява да се осъществява мониторинг на подводни шумове, сигнали и вибрации от антропогенен или природен произход, както и да се реализира термографско обследване на процеси в механични и електрически системи и апарати; наблюдение на базови и/или специфични термични процеси. Оборудването е полезно за развитие на пристанищната инфраструктура, корабостроенето, корабните машини и механизми, екологията и опазване на водните басейни и околната среда. В лабораторията могат да се провеждат лабораторни упражнения на студенти, както и изследвания на докторанти и млади учени. Поради високия клас на закупеното оборудване и възможност за калибрация лабораторията може да бъде акредитирана и сертифицирана

 

 

tuv3В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания в следните области: 

  • Изследване на звуци и шумове във водна среда: природни водоеми (морета, реки, езера) или изкуствени водохранилища (язовири, басейни);
  • звуци от антропогенен произход – в пристанищни райони или около морски превозни средства;
  • звуци от природен произход – от морски бозайници и морски течения и вълнения;
  • Мониторинг на термичните процеси в корабни машини при работен режим;
  • Диагностика на състоянието и режима на работа в реално време на електрически уредби чрез термо визуализация;