site logo top.fw

Лабораторен комплекс: „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти”

Lab2 1
Лаборатория С1.3. “Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка”


Ръководител на лабораторията:

проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Лабораторията разполага с:

  • ♦ 3D принтер ProX 200;
  • ♦ Специализиран софтуер за адитивни технологии - 3D Xpert.

Оборудването е предназначено за проектиране и реализация на изделия чрез адитивни технологии. Адитивният метод традиционно се прилага за сложни изделия с малки обеми на производство, но чрез него могат да бъдат изработени и продукти в големи серии. Методът позволява производството на олекотени, подсилени, персонализирани и дори предварително асемблирани продукти с по-малко производствени разходи от конвенционалните технологии. Адитивните технологии са реално енергийно- и материално-спестяващи, а липсата на отпадъци и минималните допълнителни обработки ги правят екологично чисти.

 

При 3D принтирането прецизно се контролират количеството подаван материал и начинът, по който се отлага материалът. Така чрез този метод могат да бъдат изработвани и изследвани сложни структури с максимални якостни и функционални характеристики, които не могат да се постигнат с конвенционалните производствени технологии.

Адитивните технологии, които доскоро се прилагаха предимно като инструмент за проектиране и тестване, бързо се превръщат в производствени операции в редица индустрии, включително военна, авиационна, автомобилостроене и производство на медицински изделия. Основно предимство на адитивния метод е гъвкавостта - една и съща машина може да произведе множество коренно различни продукти, без да е необходима специална екипировка за тях. В традиционните производства линиите трябва да бъдат преоборудвани и пренастройвани при всяка смяна на продукта, което обикновено изисква средства и дълги прекъсвания на операциите. Гъвкавите възможности за производство на широка гама изделия и фактът, че адитивният метод позволява принтирането да се извършва непосредствено преди стоката да бъде реализирана, водят до сериозни промени в бизнес моделите и веригите на доставка.

Лабораторията предлага възможности за провеждане на лабораторни упражнения по основни специализиращи дисциплини в професионални направления 5.1 Машинно инженерство и 5.6 Материали и материалознание, както и за обучение и научноизследователска работа на докторанти.