site logo top.fw

Успешно приключва проект за Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

49769b82407643c969339e07272f2433Технически университет – Габрово в партньорство с филиала Пловдив на ТУ-София, ТУ-Варна, СУ „Св. Климент Охридски“ и три института на БАН – Институт по роботика, Институт по електроника и Централна лаборатория по приложна физика ще приключи успешно изпълнението на проект за Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Усилията на партньорите бяха насочени към създаване на високотехнологични лаборатории в областта на енергоспестяващите технологии и интелигентните мехатронни системи. В интервю за радио Пловдив, проф. д-р Въльо Николов – директор на филиала на ТУ-София в Пловдив подчерта, че в резултат на изпълнението на проекта са обособени 20 научни лаборатории, предназначени както за обучение на студентите, така и за научноизследователски цели. Цялото интервю може да чуете тук.