site logo top.fw

Заключително събитие по повод приключване на годината на зеления лист

Image

Проектите на Община Габрово са силно ангажирани с екологичните действия и политики. Амбициозната работа в областта на климата продължава, въпреки че годината на Европейската награда Зелен лист за 2021 г. приключва. На 10 декември 2021 г. гр. Габрово и Лапеенранта отбелязаха приключването на тази година чрез двучасова онлайн церемония, на която се представиха международни гледни точки за бъдещето през 2050 година. В рамките на предприетите действия Технически университет – Габрово участва активно с новоизградените лаборатории в рамките на технологичния парк. Впечатляващ е натрупвания опит на ТУ-Габрово в областта на еко и енергоспестяващите системи и технологии, разказан от доц. д-р инж. Пламен Цанков – зам.-ректор „Научноизследователска дейност“. Повече за възможностите и предизвикателствата, които носи зелената сделка и намаляването на въглеродния отпечатък на всеки един от нас, както и за бъдещите решения видите от клипа.