site logo top.fw

Добрата новина: Иновативни лаборатории в провинциален технопарк – интервю на проф. Железаров в предаването Запазената марка Марио Гаврилов

В предаването 'Запазената марка Марио Гаврилов' по ТВ1  на 17 юни 2021 година проф. Железаров представи ултрамодерните лаборатории на Технологичния парк  на Технически университет – Габрово.

„Габрово има традиции в областта на мехатрониката и чистите технологии, което е и основната насока за развитие на града и промишлеността. Благодарение на инвестициите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ изградените лаборатории са оборудвани със скъпа апаратура, а връзката с бизнеса е директна. Така в Технологичният парк могат да се извършват услуги за бизнеса.  Ключовата дума в създаването на техпарка е партньорство. Трудно ми е да разкажа за 1-2 лаборатории, тъй като уникалните лаборатории са най-малкото 10".