site logo top.fw

Модерно оборудване в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив, финансирано по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На 16.07.2021 г. в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив се проведе информационен ден и се представи новата лаборатория „Индустриални нанотехнологии“, финансирана по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На информационния ден присъстваха - Зам.-кметът по образование и бизнес развитие на Пловдив Стефан Стоянов, изпълнителният директор на ОП „НОИР“ – Иван Попов, представители на ОП „НОИР“, Зам. председателя на БАН, представители на бизнеса и медии.

Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от доц. д-р Лиляна Колаклиева. Екипът на Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив подробно представи научната програма и разработените до този момент технологии. Усилията на учените са насочени към разработването на нови материали, които модифицират повърхността на инструменти, матрици, пласони, намиращи приложение в металообработваща индустрия, автомобилостроенето, самолетостроенето и медицината.

Гостите на информационния ден имаха възможност да разгледат лабораторията, която разполага със сканиращ електронен микроскоп на стойност над 1 млн. лв., предназначен за изследване на морфологията, структурата и състава на свръхтвърдите покрития, разработвани от учените. Той е единствен по рода си в България и Източна Европа и чрез микроскопа се правят анализи на материалите в технологичното и иновативно производство.

„След разработване на даден материал или технология за него тя се трансферира в индустрията под различни форми, за които фирмите предоставят метални инструменти и детайли за нанасяне на специалното нанопокритие, което ги прави устойчиви на корозия и износване“, обясни Доц. Лиляна Колаклиева, директор на лабораторията и допълни, че по този начин се удължава поне два пъти времето за тяхната употреба.

„Лабораторията за приложна физика е част от структурата на БАН в Пловдив и е едно от малкото звена, които прави трансфер от науката към бизнеса. Това помага на индустрията да бъде по-конкурентноспособна и по-ефективна. Тук се инвестираха много европейски и национални средства предимно в най-съвременно оборудване и ние сме много горди от бързото развитие на лабораторията“, посочи заместник-кметът Стефан Стоянов

"Това е една изключително ценна инфраструктура за всички, защото обединява интересите на науката и бизнеса, а фокусът е партньорството. И в това партньорство брънката, която други организации и проекти пропускат, са младите хора, студентите и докторантите, които ще могат да идват и да използват тази изключително ценна апаратура. Целта на учените е през 2023 година е да са завършили целият инвестиционен проект, за да могат активно да работят с бизнеса, да създават ноу хау, стартиращи предприятия, да говорят за предприемачество, да обучават младите хора, да имат докторанти, да виждат българските учени по света – подчерта проф. Железаров – ректор на ТУ-Габрово, водеща организация по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Разработените технологии от екипа на Централната лаборатория за приложна физика към БАН може да разгледате тук.

Image
Image
Image

За повече информация за възможностите на новозакупеното оборудване вижте клипа.

С новата лаборатория, открита в Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив центърът за компетентност вече има над 30 оборудвани лаборатории, разположени в ТУ-Габрово, СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, филиал Пловдив, Технически университет – Варна, институт по електроника и институт по роботика на БАН – партньори по проекта.