site logo top.fw

Учени от Технически университет - Габрово са лица на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Науката и научните изследвания са важна част от ежедневието на преподавателите на Технически университет - Габрово. Технически университет - Габрово успешно развива четири проекта, финансирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Благодарение на инвестицията в рамките на университета функционира Технологичен парк, оборудван със съвременна техника. Какви изследвания реализират учените в Технически университет - Габрово, какви са възможностите на лабораториите в Технологичния парк и как ще се използват от студентите прочетете тук