site logo top.fw

Представяме Ви доц. д-р инж. Пламен Цанков - ръководител на лабораторията по осветителна техника и възобновяеми енергийни източници в Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" и преподавател в Те

Image

Знаехте ли, че светулката с нейната биолуминесценция е всъщност най-високо енергийно ефективният доказан светлинен източник с коефициент на полезно действие около 97%. Ние непрекъснато се опитваме да усъвършенстваме изкуствените светлинни източници, но сме все още много далеч от ефективността на светулката. Все пак ни е показана посоката и най-вероятно в бъдеще органичните светодиоди, направени на базата на органични съединения, ще постигнат най-високата ефективност. Засега ги използваме само в най-скъпите модели телевизори и телефони, но все още не и в общото осветление.

Какво се измерва в модерната лаборатория в Технологичния парк на ТУ-Габрово и какво сподели доц. Цанков вижте по-долу.