site logo top.fw

Центърът за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“ работи с пълния си капацитет и изпълнява договори с бизнеса

4

В репортаж на Нова ТВ, в сутрешния блок на „Събуди се“ беше представен центърът за компетентност и част от лабораториите, изградени в резултат на изпълнението на проект, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Технически университет – Габрово разполага с модерна научна инфраструктура, която позволява да се реализират съвместни разработки с бизнеса. Именно това е била основната идея при създаването на центъра – подчерта проф. Железаров.