site logo top.fw

Още 20 научни лаборатории на центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

projects logo

Проф. Железаров официално преряза лентата на реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава 3-ти корпус на филиал Пловдив на Технически университет – София. Реставрацията на сградата стартира през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 652 645 лева са финансирани по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от lenta preryazvane jelezarovОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. В реновираната сграда са разположени 20 научни лаборатории, оборудвани с апаратура на обща стойност  2 883 141 лева. Водещата организация по проекта е Технически университет – Габрово, който съвместно с Техническите университети в София и Варна, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Институтите по роботика и по електроника на БАН, както и Централната лаборатория по приложна физика на БАН реализират научни и научно-приложни изследвания за нуждите на бизнеса и създават устойчиви модели за обучение на млади учени, студенти и докторанти.

„Щастлив съм, че съм застанал на входа на тази сграда. Спомням си как изглеждаше, когато започнахме ремонта, а сега тук се намира един от най-големите инфраструктурни, научно-изследователски обекти в България. Още в началото на проекта ние се основахме на партньорството, благодарение на което вече имаме създадени лаборатории, част от Центъра за компетентност, който отвори врати в края на миналата година в ТУ-Габрово. Трудното свърши, предстои по-трудното – тази сграда да бъде оживена, да могат учените да се развиват и да създават продукти, които ще бъдат в полза на Пловдив, България и цял свят“, заяви проф. д-р инж. Илия Железаров.

 На откриването присъстваха еврокомисар Мария Габриел, заместник-кметът на гр. Пловдив -  Анести Тимчев,  ректорът на Техническия университет в София проф. дн инж. Иван Кралов, директорът на филиал Пловдив - проф. д-р инж. Въльо Николов, Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, преподаватели и студенти.

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел благодари на всички участници в този проект и подчерта, че те са показали как се гради общност между научно-изследователски институти и университети, между индустрия, иновация и наука, между местна власт и това, което се случва на европейско ниво.

„Този център стъпва на три здрави основи. Първата е партньорството, полезните взаимодействия, които сте създали. Европа, която е лидер в науката има нужда да се превърне и в лидер на иновациите. Резултатите от науката трябва да намират своето приложение в индустрията, да дават стимул и шанс на нашите малки и средни компании, да се превръщат в глобални и световни шампиони. Втората силна база, с която разполагате  са талантите. Трябва да им се дава възможност да избират Пловдив, България и Европа като свой дом, където да развиват идеите си и да се чувстват добре. Третото послание е приложимост на идеите, разработените услуги и продукти. Като еврокомисар ще продължа да подкрепям фундаменталната наука. Сигурна съм, че и тук, сред нашите млади хора, имаме откриватели, за които дори не смеем да си мечтаем какво те ще познават след 10 години. Важно е знанията да бъдат приложими“, каза Мария Габриел. По думите й има много възможности за бъдещото развитие на центъра с програмата „Хоризонт Европа“ и „Еразъм+“. Госпожа Габриел прие поканата от Община Габрово и ТУ-Габрово да посети технологичния парк на университета, който е изграден в резултат на реализирането на четири проекта за центрове за компетентност и върхови постижения.

Участниците в събитието имаха възможност да посетят новите лаборатории, както и да се запознаят с постигнатия напредък. На информационният ден беше представена информация за извършените дейности през 2021 г. Реализирани са реконструкция и модернизация на сградите или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН на обща стойност 4 669 528 лв. с ДДС. Обособени са лаборатории във всички партньорски организации, а стойността на закупеното високотехнологично оборудване е 10 619 033 лв. с ДДС. Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни  изследвания, като през 2021 г. са публикувани 43 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 3 новоназначени изследователи и 70 върхови специалисти.

DJI 0190 2 1    DSC08289 1    DSC08299 1 
         
 IMG bcdb44c40bfd7de82f52f0426dfec7a8 V    lenta preryazvane jelezarov