site logo top.fw

Обучение на млади учени за работа с ново поколение инсталации - Evobeam cube 400 се провежда в ТУ-Габрово

В продължение на три дни млади учени от Технически университет-Габрово и Института по Електроника при БАН ще се обучават да работят с иновативната инсталация Evobeam cube 400 за електроннолъчево заваряване и модификация на материали. Лектор на семинара е проф. Петров – директор на Института по електроника на БАН и ръководител на лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” в ТУ-Габрово. Уникалната апаратура Evobeam cube 400 е на стойност 821 449 лева и е закупена по проект Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

IMG 20200716 135946Семинарът беше открит от проф. Железаров – Ректор на ТУ-Габрово, който сподели пред участниците, че въведената за експлоатация инсталация, съвместно от екипи на Института по Електроника на БАН и Университета в Габрово е доказателство не само за устойчивото сътрудничество между двете институции, но и за възможностите на учените да споделят своите научни разработки с реалния бизнес и практика в България и в чужбина. .

IMG 20200716 140400Проф. Иларионов - Ръководител на проекта за Център за компетентност подчерта, че първият семинар в новоизградения Технологичен парк вече е факт, независимо от специфичните условия. Вече е създадена високотехнологична среда, чрез която учени, бизнеса и младите хора ще предлагат интересни решения.

IMG 20200716 140611Ръководителят на лабораторията се обърна към участниците с думите – в продължение на три дни ще Ви представя възможностите на едно ново поколение инсталация. Това е фабриката на бъдещето, която ще допринесе за модернизация на българската мехатроника. Evobeam cube 400 е напълно автоматизирана и позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0, свързан с модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика.

В лабораторията ще се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката. Щастлив съм, че дългогодишният опит на учените от института по електроника в областта на фундаменталните изследвания при взаимодействие на интензивни енергийни потоци с материали ще намери реализация при разработване на технологии за електроннолъчево заваряване и повърхностна модификация на детайли и компоненти за машиностроенето, мехатрониката, авиационната и военната промишленост, медицината и други отрасли на икономиката- сподели проф. Петров.

Ще се разработват технологии за получаване на нови материали и сплави с уникални физико-механични свойства за изработване на импланти, кардио стендове и други компоненти с биомедицинско приложение. В рамките на семинара ще се проведат лабораторни експерименти, демонстриращи възможностите на уникалната апаратура.IMG 20200716 141353