site logo top.fw

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023

 

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

 

IMG 20190626 110820На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев, представител на Министерството на образованието и науката от дирекция „Наука“ и представител на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


На мероприятието присъстваха партньорите и асоциираните партньори по проекта от Централната лаборатория по приложна физика - БАН, Институт по роботика към БАН, филиал Пловдив, клъстер „Зелена Синергия“, клъстер „Тракия икономическа зона“ и медии.


Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Въльо Николов директор на филиал Пловдив на ТУ-София и Зам. Ръководител на проекта направиха символична „първа копка” на строителния обект. Приветствия към присъстващите отправиха инж. Тотев, проф. дтн инж. Иларионов и проф. д-р инж. Николов. IMG 20190626 112114Те подчертаха, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За нуждите на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се ползват 3 645 кв. м. от сградата, заемаща трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, която е със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж.
Ремонтно-възстановителните работи по покрива и фасадата на сградата и вътрешните пространства са на обща стойност 2 223 300, 80 лв. След ремонтните дейности ще се обособят 20 лабораторни помещения, зала за обучение, зала за конференции, помещения за научно-информационно звено и офис за партньорските организации, заедно с прилежащите общи части, санитарни възли, стълбища и коридори.


Лабораторните комплекси са предназначени за извършване на научни изследвания и приложни услуги, като разработки на продукти и технологии, изпитания, калибриране и контрол в следните области: „Компютърни технологии и електроника“; „Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи в мехатрониката“; „Роботика и интелигентни системи за автоматизация“; „Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията“; „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“; „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“.