site logo top.fw

ОТКРИТА Е ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

 

ОТКРИТА Е
ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“


На 04.04.2019 г. в Технически университет – Варна беше открита първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.  Лабораторията „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ и се намира в зала 514а в сградата на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна. За целите на научно-изследователската работа са купени 3 хидрофона (подводни микрофони) на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104; 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) - Bruel&Kjaer модел 2692-А “NEXUS”  и термографска камера - Testo 890-2. За апаратурата са инвестирани 222 000 лв.

На откриването на лабораторията присъстваха представители на: Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт; Център по хидро- и аеродинамика – БАН; Институт по океанология – БАН; Институт по рибни ресурси –БАН, медии, представители на бизнеса и заинтересовани страни.

Лабораторията беше открита от проф. д-р инж. Вълчев – Ректор на ТУ-Варна и проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово. Проф. Вълчев сподели, че ТУ-Варна има традиции и опит в морските технологии, а научния екип на лабораторията ще бъде разширен с докторанти и млади учени. Двамата ректори споделиха виждането, че чрез проекта ще се засили връзката бизнес-научни изследвания университети, което ще се отрази на развитието на икономиката и обществото.

 

IMG 20190404 140301
 
 IMG 20190404 140402   IMG 20190404 140441 BURST001 COVER 
         
 IMG 20190404 142712    IMG 20190404 144734    IMG 20190404 142829 1

 

Прессъобщение за медиите.