site logo top.fw

Материали от встъпителната пресконференция по проект BG05M20P001-1.002-0023 – Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, беше представен на пресконференция на 15 юни 2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет - Габрово.

На пресконференцията присъстваха Областният управител – г-жа Невена Петкова, Кметът на Община Габрово – г-жа Таня Христова, Председателят на Общински съвет Габрово – г-жа Лена Георгиева, г-жа Радосвета Кочева – главен експерт и г-н Илиян Томов – старши експерт от Главна дирекция „Верификация”, отдел „Техническа верификация” на Управляващия орган, членове на екипите за управление и изпълнение на проекта, ръководители и представители на партньорите и асоциираните партньори, както и медии, отразяващи събитието.

 

DSC 3524

 

DSC 3531

 

DSC 3534

DSC 3535

 

DSC 3538

 

DSC 3549

 

Повече информация за проекта може да намерите тук.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ