site logo top.fw

Представяме Ви гл. ас .д-р Борислав Стоянов – изследовател в лаборатория “Интелигентни технологии, базирани на високоенергийни интензивни потоци” в Технологичния парк на ТУ-Габрово

Image

Д-р Стоянов разработва нови технологии за заваряване на еднородни и разнородни материали, за обогатяване на повърхностни слоеве на различни машиностроителни материали, както и за извършване на повърхностно закаляване на такива. За целите на своите изследвания той използва  Evobeam cube 400 - система за реализиране на електронно-лъчево заваряване. Какви изследвания се реализират в Технологичния парк и какви са ползите за индустрията и икономиката вижте по-долу.