site logo top.fw

Представяме Ви гл. ас. д-р Пламен Бонев от катедра „Енергийна техника“ в Техническия университет - Габрово

Освен преподавател д-р Бонев е изследовател в Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", изграден в ТУ-Габрово. Научната дейност на д-р Бонев е свързана с внедряването на високоефективни енергийни и топлинни системи, които се използват в хидравликата и топлинната енергия. В момента се е насочил в развитието на проектирането, конструирането и създаването на прототипи на топлообменни апарати и различни соларни колектори, които ще намерят по-късно приложение в индустрията и в бита.

Какво споделя д-р Бонев за научните си изследвания и интереси може да видите тук.