site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

Официална церемония „Откриване на обект“ и информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

pokanaТехнически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Откриване на обект“ по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки събитието ще се проведе присъствено и онлайн на 20.11.2020 г. от 14.00 часа и може да се проследи на следния линк: 

На 20.11.2020 г. от 15.30 часа ще се проведе онлайн информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За присъединяване към информационния ден използвайте следния линк

(за най-удобно присъединяване, използвайте Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Google Chrome).

Ще се радваме ако имате възможност да се присъедините към събитието.

 

С уважение, 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

/Ректор на Технически университет-Габрово/

 

 

 


ПРОГРАМА


 

20 ноември 2020 г.

ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ

гр. Габрово, ул. „д-р „Илиев-Детския“ № 5

14:00 – 14:10 часа

Откриване на събитието и приветствие от проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор на ТУ – Габрово

14:10 – 14:20 часа

Приветствие от официалните гости

14:20 – 14:30 часа

Водосвет от Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий

14:30 – 15:30 часа

Демонстрации в лабораторните комплекси, създадени по проект – Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии

20 ноември 2020 г.

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

15:30 – 16:30 часа

Представяне на извършените дейности по проекта

Обсъждане на научната програма на екипа