site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

„Първа копка“ по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие най-учтиво Ви каним на официална церемония „Първа копка“.

Церемонията ще се състои на 05.09.2019 г. от 11:00 часа в град Габрово, ул. „д-р Илиев-Детския“ №5

 

Искрено вярваме, че ще имате възможност да се присъедините към събитието.
Покана за събитието може да намерите тук.