site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

06.06.2019г. Работна срещата за представяне на напредъка по проекта

 
 
На 6 юни (Четвъртък), от 13:30 в заседателната зала на Ректората на ТУ-Габрово, беше проведе традиционната месечна среща между представители на екипите на Центъра за компетентност и УО.
На срещата беше представен напредъка по проекта, Бяха обсъдени и множество други актуални проблеми.
 
 
 20190606 rabotna sreshta 1      20190606 rabotna sreshta 2      20190606 rabotna sreshta 3