site logo top.fw

Технически Университет - Габрово

Технически Университет - София

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Институт по роботика - БАН

Софийски университет Св. Климент Охридски

Технически университет - Варна

Институт по електроника - БАН

СУ „Св. Климент Охридски“ „Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

„Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Връзка към АОП

За повече информация

Последно на сайта

eu noir tugab tusofia clpf plovdiv ir bas.fw logo su tu varna Ie transparent